Nhiễm nấm Histoplasma

Nhiễm nấm Histoplasma và nguy cơ phát triển OHS

Nhiễm nấm Histoplasma là một bệnh nhiễm nấm có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Hầu hết các trường hợp nhiễm nấm histoplasma đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng, vì thế khó phát hiện. Nhiễm nấm Histoplasma là gì? Nhiễm nấm Histoplasma (hay Histoplasmosis) là một căn bệnh gây ra khi…