khô mắt sau mổ lasik

Khô mắt sau mổ LASIK và cách khắc phục

Khô mắt sau mổ LASIK, tình trạng thường gặp nhất là khô mắt. Cần khắc phục ra sao, chăm sóc mắt như thế nào để tránh tình trạng này. Phẫu thuật LASIK (viết tắt của Laser Insitu Kenatomileusis) của bạn đã diễn ra tốt đẹp và tầm nhìn của bạn được cải thiện nhiều. Nhưng…