lasik day 2019

Chương trình LASIK DAY 2019

Chương Trình LASIK DAY 2019 Hỗ trợ  50% Cho chi phí phẫu thuật điều trị Cận – Viễn – Loạn thị bằng phương pháp LASIK (Từ ngày 22/05/2019 đến hết ngày 31/08/2019)      —————————————————————————— NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I. CÁCH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: Bệnh nhân có thể đăng ký tham gia chương trình…